Условия за поверителност

На 25 май 2018 год.влиза в сила Директива на ЕС GDPR 2016/679

Цел: Да получите представа каква информация се събира от Вас и как се съхранява.


• Източник на всички данни
• Как се съхраняват
• Какво се прави с тези данни

Лични данни са например:
• Име, ЕГН, телефон, имейл
• IP адрес
• Местоживеене
• Пол
• Приходи
• Лични интереси
• Уеб сайтове, които посещавате
• И други такива


Политиката на Олимед според Регулация за защита на данните като цяло GDPR

 

Олимед може винаги да обясни произхода на данните на лицата и какво прави Олимед с тях. Олимед винаги може да покаже на пациента/лицето неговите лични данни. По искане на пациента Олимед може винаги да нанесе поправки или да изтрие всички данни. Олимед гарантира, че ВСИЧКИ данни ще бъдат запазени и никога няма да бъдат показвани или споделяни с трета страна.

 

Какви лични данни се събират в клиника Олимед и с каква цел?
• Олимед събира от пациентите техните имена и адреси. Всички данни, включително диагнози ще бъдат достъпни само за медицинския персонал. Тези данни ще бъдат събирани само по медицински причини, така че бъдещото лечение да се извърши колкото може по-успешно и по-безопaсно.

Коя е законовата база?
• Законовата база е Директивата на ЕС-GDPR, член 6, точка от А до F

Какъв е произхода на тези данни?
• Олимед събира всички данни по време на приема на пациентите. Име, ЕГН, адрес, телефон са необходими за Здравната каса. Формуляри, попълнени от самите пациенти или изпратени от други колеги, се вписват в базите данни с оглед на лечението по ин витро програмата. Това винаги ще става след съгласието на пациента.

Как се класифицират данните:
• Данни като име и адрес ще бъдат използвани за административни цели. Всички медицински данни могат и ще бъдат използвани само за медицински цели. Тези данни се класифицират като „лични и поверителни”. Олимед е направил всичко необходимо, за да предпази тези изключителни данни.
1. Основна информация, относно Олимед
2. Лична информация като име, адрес, дата на раждане и другиподобни
3. Медицинска информация

Колко дълго ще бъде съхранявана информацията?
• Всички данни ще бъдат съхранявани 5 години за пациентите по Здравна Каса и 30 години за пациентите по ин витро програмата. След тези срокове данните ще бъдат изтрити, както електронните файлове, така и принтерните копия.

Кой има достъп до данните?
• Само медицинският екип има достъп до цялата информация за пациентите (Нива 1,2 и 3)
• Административният персонал имат достъп само до имената и адреса (ниво 1 и 2)
• Другите членове на колективаимат достъп само до ниво 1. Те могат да питат административния персонал напримерза брой преминали пациенти, % успешни лечебни процедури и др. такива.

Ще бъдат ли споделяни данните с други държави в ЕС и извън него? Ще има ли дадено съгласие от пациента?
• Всички данни ще бъдат споделяни с личния лекар, само след изричното съгласие на пациента. Това може да е в рамкте на Европейския съюз или извън него, в зависимост от това, откъде е пациентът.

Каква система за сигурност използва Олимед?
• Олимед е внедрил система за сигурност ESSET (антивирусна система, и firewall, интегрирани в операционна система Windows 7)