Идиопатичен стерилитет

/необясними фактори/

Голям процент от безплодието се дължи на т.нар. необясними фактори. Това са имунологични причини, генетични фактори, фактори определящи имплантацията на ембриона, неизвестни факториТипично за този вид стерилитет са нормалните лабораторни показатели на всички тестове.