Женска консултация

Проследяването на бременността се извършва по здравна каса на всички здравно осигурени жени. Неосигурените заплащат по установения ценоразпис.

Изследват  се кръвните и  уринни показатели по определена схема. Проследява се наддаването на тегло и кръвното налягане на бременната жена-основни сигнали за развитие на отклонения по време на бременността. 
 
Извършва се ранен (11-13 седмица) и късен генетичен скрининг (15-19 седмица) на бременността. Представлява измерване с ултразвуков апарат на определени части на ембриона (дължина на ембриона, бипариетален диаметър и обиколка на главичката, нухална транслуценция (кожна гънка на врата), оглеждат се носните костици и долната челюст, ехо образа на червата). В същия или най-късно на другия ден се взема кръвна проба в генетична лаборатория. Съпоставят се получените резултати и се дава с приблизителна точност вероятността да съществува риск за плода от възрастта на майката, синдром на Даун (тризомия 21), синдром на Едуардс (тризомия 18), дефекти на невралната тръба.

Рутинно ултразвуково изследване е оглеждането на фетална морфология: оглед на всички органи и системи на плода в най-ранните периоди от функционирането им. Целта е да се открият сърдечни пороци, и пороци в развитието на  всички останали органи и системи. 

Коригират се отклонения в кръвните показатели-имунологични и генетични фактори, които възпрепятстват развитието на иначе нормален плод, но с нарушено кръвоснабдяване. Това се осъществява с венозно приложение на съответни лекарствени препарати.