Донорски програми

Как да стана донор на полови клетки в ОЛИМЕД?

Даряването на яйцеклетки и сперматозоиди е високо хуманен акт. При жени с изчерпан яйчников резерв и мъже с тежки нарушения в спермообразуването или липса на сперматозоиди това е единственият начин да се сдобият със собствено дете.

Донорството подлежи на щателна регулация от закона за асистираната репродукция и спазването на всички изисквания е в полза на бъдещото дете, неговите законови родители и неговите биологични родители. Донорите се избират по специфични показатели според изискванията на Закона за Асистираната репродукция, Закона за Трансплантации на клетки, тъкани и органи и наредба 28 от 20.06.2007 г.

Основните критерии за одобряване на дарители са следните:

 • възраст от 18 до 34 навършени години (при родствено даряване на яйцеклетки донорката може да бъде на възраст до 38 г.);
 • да не са поставени под запрещение;
 • поне еднократно реализирана репродуктивна функция (да имат поне едно живо дете);
 • липса на лична или семейна история за наследствени заболявания;
 • липса на данни за тазово-възпалителна болест;
 • липса на лична анамнеза за заразни заболявания;
 • отрицателни тестове за СПИН, Хепатит В и С, сифилис;
 • липса на заболявания и състояния, които крият съществен риск за здравето и живота на дарителя или за увреждане на неговата бъдеща репродуктивна способност.

Потенциалните дарители (мъже и жени) биват информирани за диагностичните процедури и изследванията, които ще им бъдат приложени и причините за това. След това да се взема тяхното информирано съгласие.

Задължително е да бъдат удостоверени с абсолютна сигурност личните данни на дарителя, които да позволят неговата еднозначна идентификация от компетентните лица и органи по съответен ред.

Важно е да се знае, че потенциалните дарители могат да се откажат по всяко време от донорство до момента на използване на техните полови клетки.
Донорство на яйцеклетки

При жени във възрастта около и над 40 години яйчниците спират постепенно да произвеждат яйцеклетки. Това не означава, че е настъпила менопауза. Яйчниците продължават своята хормонална продукция на женски полови хормони и жената има редовен менструален цикъл. Само продукцията на яйцеклетки е спряла. Това може да се наблюдава и при много по-млади жени (20-30 годишни). Причините могат да бъдат различни – вродени, наследствени, придобити. При такива жени е целесъобразно да се използват донорски яйцеклетки.

Донорката на яйцеклетки трябва да е жена под 34 годишна възраст при неродствено даряване и да има поне едно родено от нея здраво дете. При родствено даряване донорката може да бъде на възраст до 38 г. и също трябва да има поне едно здраво дете.

На донорката се предоставя подробна информация за всички обстоятелства и факти, както и за възможните рискове и последствия, свързани с прилагането на контролирана овариална хиперстимулация и получаването на яйцеклетки чрез фоликулна пункция.

Личните данни на донорката се изпращат в Изпълнителна агенция по трансплантации (ИАТ) – София, където се води официален регистър на донорите –жени и мъже. Проверява се дали жената е била донор в други ин витро клиники и колко родени от даряването деца има. Не се разрешава да бъде донор, ако настъпилите в резултат на даряването бременности са повече от 5.

След като ИАТ даде одобрение за донорката, в клиниката се назначават задължителни прегледи и изследвания:

 • изследвания за полово преносими инфекции: Сифилис, СПИН, Хепатити В и С, Хламидия;
 • изследвания за Цитомегаловирус и HTLV1 (human T leucocite virus 1) при лица, пребивавали в райони с регистрирани пандемии от тези вируси (Латинска Америка, централна Африка, Япония, Карибския басейн, Южна Америка, Малайзия, Нова Гвинея, Соломоновите острови, Австралия);
 • базални хормонални нива: FSH, LH, Prolactin, Estradiol, TSH, AМН, Inhibin B;
 • цитогенетичен анализ (кариотип), тест за кистична фиброза, синдром на чупливата Х хромозома;
 • кръвна група Rh фактор;
 • пълна кръвна картина, СУЕ, биохимия и кръвосъсирващи фактори (1 - 7 дни преди процедурата по вземането на яйцеклетки);
 • цервикална цитонамазка (ПАП тест);
 • микробиологично изследване на влагалищен/цервикален секрет;
 • гинекологичен преглед s трансвагинална ехография на малък таз;
 • ехографско изследване на млечни жлези.

Ако те са в норма, донорката се изпраща при нотариус, действащ в района на клиниката, за да подпише декларация, че доброволно дарява собствените си яйцеклетки за целите на донорска програма в Ин витро и АГ клиника „Олимед”, и че няма да има претенции към бъдещо дете и родителите му. Реципиентите също подписват нотариално заверена декларация, че няма да търсят данни за донора. Анонимност не се изисква при родствено дарителство – на сестра, братовчедка.

В клиниката се назначава комисия от трима лекари, неучастващи в процедурата по ин витро оплождането. Председател на комисията е клиничен психолог (или психиатър). Донорката се явява на комисията за събеседване. Ако има сключен брак, присъства и нейният съпруга. Задават се въпроси за здравното състояние на семейството, децата и най-близките роднини. Обсъжда се мотива за решението за даряване на яйцеклетки и едва след това се пристъпва към донорство.

Яйцеклетки се взимат след контролирана хиперстимулация на яйчниците посредством фоликулна пункция под ехографски или лапароскопски контрол. В деня на пункцията се вземат сперматозоиди от съпруга (партньора) на реципиентката на донорските яйцеклетки. Оплождането се извършва чрез класическо ин витро оплождане или ИКСИ процедура, според показателите на спермата. Получените ембриони се наблюдават 3 до 5 дни в инкубатор и 1, 2 или 3 от тях се избират за ембриотрансфер. Останалите жизнеспособни ембриони се замразяват и могат да се използват за следващ ембриотрансфер при неуспех на настоящата процедура. Ако жената забременее и роди, ембрионите могат да се размразят след години за следваща бременност.

 

Донорство на сперматозоиди

Набирането, консултирането и назначаването на изследвания на потенциални донори на сперматозоиди се осъществява от лекар, отговарящ на изискванията на този стандарт. Консултиращият лекар следва да снеме максимално подробна анамнеза, особено по отношение наличието на специфични заболявания за семейството на дарителя, прекарани от него минали заболявания и хирургични намеси, наличието на родени от донора деца и тяхното нервнопсихично развитие и заболявания при тях.

Донорът на сперматозоиди трябва да е пълнолетен мъж с отлични показатели на спермограмата. Еякулат се дава на място в клиниката след 2-5 дни полово въздържание. Извършва се спермален анализ, вкл. морфология на сперматозоиди по стриктни критерии на Крюгер.

Ако спермограмата е в норма, личните данни на донора се изпращат в Изпълнителна Агенциа по трансплантации (ИАТ). Следва проверка колко пъти мъжът е бил донор и в други ин витро клиники и колко родени деца има от процедурите. Не се допуска до донорска програма мъж, от чиято семенна течност са родени 5 или повече деца (без да се смятат децата в неговото семейство). Или ако са извършени 20 и повече вътрематочни инсеминации, макар да няма точни данни за броя на родените деца от процедурите.

По преценка, специалистът по репродуктивна медицина от ин витро клиниката може да поиска преглед и консултация с андролог и да назначи изследвания:

 • хормонални изследвания- FSH, LH, Prolactin, Тестостерон, Холестерол;
 • цитогенетичен анализ (кариотип), тест за кистична фиброза, синдром на чупливата Х хромозома;
 • кръвна група Rh фактор.

Когато всички изледвания покажат нормални резултати, донорът подписва в клиниката информирано съгласие за това, че е известен за всички детайли на донорската програма и няма да търси разкриване анонимността на реципиентите на неговия генетичен материал. Анонимността на донора също е гарантирана. Анонимност не се изисква при родствено дарителство – на брат, братовчед.

В клиниката се назначава комисия от трима лекари, неучастващи в процедурите по асистирана репродукция. Председател на комисията е клиничен психолог (или психиатър). Донорът се явява на комисията за събеседване. Ако има сключен брак, присъства и неговата съпруга. Задават се въпроси за здравното състояние на семейството, децата и най-близките роднини. Обсъжда се мотива за решението за даряване.

След всичко горе упоменато от донора се взема следваща проба еякулат, която се замразява при минус 196 градуса Целзий в т. н. карантинна криобанка. След шест месеца донорът се поканва отново в клиниката, за да бъде изследван втори път за СПИН. Ако резултатът и този път е отрицателен, генетичният материал може да се размрази и използва за оплождане на яйцеклетки.

 

Ако желаете да станете донор на полови клетки, свържете се с нас на телефон:

052/60 00 27