Пункция на яйчникова киста

Пункция на яйчникова киста чрез вагинален достъп под ултразвуков контрол: Само определен вид кисти могат да бъдат пунктирани по този начин. Характеристиката на кистата се уточнява предварително. Съдържанието на кистата се изпраща за хистологично изследване задължително. Манипулацията се извършва в операционна, с местна упойка. Трае 10-на минути. Жената остава под наблюдение 2-3 часа в клиниката. Изписва се лечение в амбулаторни условия.