Пробно абразио

Пробно абразио (пробен кюретаж): Извършва се при неуточнени кръвотечения от матката за установяване на диагнозата. Изваденият тъканен материал се изследва в хистологична лаборатория и дава окончателна диагноза. Абразио може да бъде назначено и без клинични оплаквания, след профилактичен ултразвуков преглед, който намира патологична находка в матката.