Марсупиализация на Бартолинова киста

Tова е единственото ефективно лечение на кистите на Бартолиновата жлеза. Тя се намира на входа на влагалището обикновено нагноява и е много болезнена. Операцията се извършва в септична операционна под обща упойка. По преценка жената може да бъде изписана същия ден или да пролежи 1 ден в клиниката. Следват няколко посещения при гинеколога, за подпомагане процеса на правилно оздравяване на оперативната рана.