Аборт по желание

Прекъсване на бременност по желание (аборт по желание): Извършва се след направен гинекологичн и ултразвуков преглед за уточняване срока на бременността и състоянието на външни и вътрешни гениталии. Задължително се изследват кръвна група, резус фактор и полово преносими инфекции. От последните задължително е изледването за сифилис ( р-я Wasserman). Хепатит Б, хепатит С, СПИН и Хламидия трахоматис са препоръчителни.