Класическо Ин витро оплождане

сперматозоидиНормалните по устройство и подвижност сперматозоиди се отделят от семенната течност чрез лабораторни процедури, непосредствено преди изваждането на яйцеклетките от яйчниците на жената.

След това сперматозоидите в определена концентрация се добавят към всяка яйцеклетка. Това става в специални стерилни съдове наречение Панички на Петри. В тях се накапват капки с хранителна среда и във всяка капка се поставя по една яйцеклетка. „Петрито” стои в инкубатор, където условията са идентични до тези, в маточната тръба:овоцит,яйцеклетка температура 37,0 градуса, влажност близка до 100 % и точно определна газова смес, съдържаща 5-6% въглероден диоксид –СО2, 5% кислород и около 90% азот в пречистен въздух. Около 100 000 сперматозоида обграждат яйцеклетката, осигурявайки условия само на един от тях да проникне в яйцеклетката и да предостави генетичния материал на ядрото си за оплождане. Ядрата на двете клетки се сливат и това е процеса на оплождането. Този процес може да се извърши само ако сперматозоидите са с нормална форма подвижност и концентрация.

яйцеклетка,овоцит след пункцияИ така яйцеклетката вече разполага както със своя така и с генетичния материал на сперматозоида-ДНК от двете ядра. След оплождането започва деленето на новообразуваното ядро на ембриона. Започва делена на 2, после на 4, на 8 и така в геометрична прогресия ембрионът на всеки ден от развитието си отговаря на определена картина. На 4 и 5 ден клетките са толкова много, че не могат да бъдат преброени, но тогава започва прегрупирането им и формирането на празнина в центъра. Образува се т.н. бластоцист- стадият, на който при естествено зачатие ембрионът попада от маточната тръба в лигавицата на матката и се имплантира.

1-2 ден след оплождане,двуклетъчен ембрионвтори ден след оплождане,четири  клетъчен ембрионтрети ден след оплождане,осем клетъчен ембриончетвърти ден след оплождане,компактизациячетвърти ден след оплождане,морула2пети ден след оплождане,бластоцист


пети ден след оплождане,бластоцист36 ден след оплождане,излюпване

Още