Донорски програми

Как да стана донор на яйцеклетки в „ОЛИМЕД”

Даряването на яйцеклетки е високо хуманен акт. При жени с изчерпан яйчников резерв това е единствения начин за семейството (или партньорите живеещи на семейни начала) да се сдобият със собствено дете. Донорството подлежи на щателна регулация от закона за асистираната репродукция и спазването на всички изисквания е в полза на бъдещото дете, неговите законови родители и неговите биологични родители.

Донорката на яйцеклетки трябва да е жена под 34 год възраст при неродствено даряване и да има поне едно родено от нея здраво дете. При родствено даряване донорката може да бъде на възраст до 38 год. и също да има здраво родено дете.

1. Личните данни на донорката се изпращат в Изпълнителна агенция по трансплантации (ИАТ) – София, където се води официален регистър на донорите –жени и мъже. Проверява се дали жената е била донор в други ин витро клиники и колко родени от даряването деца има. Не се разрешава да бъде донор, ако настъпилите в резултат на даряването бременности са повече от 5.

2. Когато ИАТ даде одобрение за донорката, в клиниката се назначават изследвания: Полово преносими инфекции: Сифилис, СПИН, Хепатити В и С, Хламидия. Цитомегаловирус и HTLV1 (human T leucocite virus 1) се изследва само за лица пребивавали в райони регистрирани с пандемия от тези вируси (Латинска Америка, централна Африка, Япония, Карибския басейн, Южна Америка, Малайзия, Нова Гвинея, Соломоновите острови, Австралия).

3. Базални хормонални нива: FSH, LH, Prolactin, Estradiol, TSH, AМН, Inhibin B

4. Цитогенетичен анализ (кариотип), тест за кистична фиброза, синдром на чупливата Х хромозома

5. Кръвна група Рх фактор,

6. Кръвна картина, биохимични изследвания, кръвосъсирващи фактори (не по рано от 1 мес. до процедурата по вземането на яйцеклетки)

7. Гинекологичен преглед, вземане на цитонамазка, микробиологично изследване на вагинален секрет, трансвагинален ултразвуков преглед (видозон) и изследване на млечни жлези.

8. Ако всички прегледи и изследвания са в норма, донорът се изпраща при нотариус, действащ в района на клиниката, за да подпише декларация, че доброволно дарява собствените си яйцеклетки за целите на донорска програма в МЦ „Олимед”, и че няма да има претенции към бъдещо дете и родителите му. Реципиентите също подписват нотариално заверена декларация, че няма да търсят данни за донора.

✔ Потенциалните дарители ще бъдат информирани за диагностичните процедури и изследванията, които ще им бъдат приложени и причините за това; Потенциалните дарители следва да са наясно, че тези изследвания и процедури могат да доведат до откриването на неподозирани от тях състояния или болести (вкл. HIV, други трансмисивни заболявания, хормонални нарушения, генетични аномалии и пр.);

✔ Потенциалните дарители следва да са наясно, че могат да се откажат по всяко време от донорство до момента на използване на техните овоцити;

✔ Набирането, консултирането и назначаването на изследвания на потенциални донори на сперматозоиди се осъществява от лекар, отговарящ на изискванията на този стандарт; Консултиращият лекар следва да снеме максимално подробна анамнеза, особено по отношение наличието на специфични заболявания за семейството на дарителя, прекарани от него минали заболявания и хирургични намеси, наличието на родени от донора деца и тяхното нервнопсихично развитие и заболявания при тях;

✔ Задължително е при вземане на информираното съгласие да бъдат удостоверени с абсолютна сигурност данните за дарителя, които да позволят неговата еднозначна идентификация от компетентните лица и органи по съответен ред;

✔ Други критерии за одобряване на дарителите:
да не са поставени под запрещение;
липса на лична или семейна история за наследствени заболявания;
липса на данни за тазово-възпалителна болест;
липса на лична анамнеза за трансмисивни заболявания;

9. В клиниката се назначава комисия от трима лекари, неучастващи в процедурата по ин витро оплождането. Председател на комисоята е клиничен психолог (или психиатър). Донорката се явява на комисията за събеседване. Ако има сключен брак, присъства и нейния съпруг. Задават се въпроси за здравното състояние на семейството, децата и най- близките роднини. Обсъжда се мотива за решението за даряване на яйцеклетки.

По закон донорката има право да бъде компенсирана за пропуснати ползи, отсъствие от работа и от дома, причинено неудобство, болка или усложнение по време на хормоналната стимулация и оперативните процедури, транспортни разходи.

Как да стана донор на сперматозоиди в „ОЛИМЕД”

Даряването на сперматозоиди е високо хуманен акт. При мъже с тежки нарушения в спермообразуването или липса на сперматозоиди това е единствения начин за семейството (или партньорите живеещи на семейни начала) да се сдобият със собствено дете. Донорството подлежи на щателна регулация от закона за асистираната репродукция и спазването на всички изисквания е в полза на бъдещото дете, неговите законови родители и неговите биологични родители.

Донорът на сперматозоиди трябва да е пълнолетен мъж с отлични плазателеи на спермограмата: Еякулат се дава на място в клиниката след 2-5 дни полово въздържание.

✔ Извършва се спермален анализ вкл. Морфология на сперматозоиди по стриктни критерии на Крюгер.

✔ Ако спермограмата е в норма, личните данни на донора се изпращат в Изпълнителна Агенциа по трансплантации (ИАТ). Следва проверка относно това колко пъти мъжът е бил донор и в други ин витро клиники и колко родени деца има от процедурите. Не се допуска до донорска програма мъж, от чиято семенна течност са родени 5 или повече деца (без да се смятат децата в неговото семейство). Или ако са извършени 20 и повече вътрематочни инсеминации, макар да няма точни данни за броя на родените деца от процедурите.

✔ По преценка специалистът по репродуктивна медицина от ин витро клиниката може да поиска преглед и консултация с андролог и евентуално хормонални изследвания- FSH, LH, Prolactin, Тестостерон, Холестерол.

✔ Цитогенетичен анализ (кариотип), тест за кистична фиброза, синдром на чупливата Х хромозома

✔ Кръвна група Рх фактор.

✔ Когато всички изледвания покажат нормални резултати донорът подписва в клиниката информирано съгласие за това, че е известен за всички детайли на донорската програма и, че няма да търси разкриване анонимността на реципиентите на неговия генетичен материал. Анонимността на донора също е гарантирана.

✔ Потенциалните дарители ще бъдат информирани за диагностичните прегледи и изследванията, които ще им бъдат приложени и причините за това; Потенциалните дарители следва да са наясно, че тези изследвания и процедури могат да доведат до откриването на неподозирани от тях състояния или болести (вкл. HIV, други трансмисивни заболявания, хормонални нарушения, генетични аномалии и пр.);

✔ Потенциалните дарители следва да са наясно, че могат да се откажат по всяко време от донорство до момента на използване на техните сперматозоиди; Набирането, консултирането и назначаването на изследвания на потенциални донори на сперматозоиди се осъществява от лекар, отговарящ на изискванията на този стандарт; Консултиращият лекар следва да снеме максимално подробна анамнеза, особено по отношение наличието на специфични заболявания за семейството на дарителя, прекарани от него минали заболявания и хирургични намеси, наличието на родени от донора деца и тяхното нервнопсихично развитие и заболявания при тях;

✔ В клиниката се назначава комисия от 3-ма лекари, не участващи в процедурите по асистирана репродукция. Председател на комисията е клиничен психолог (или психиатър). Донорът се явява на комисията за събеседване. Ако има сключен брак, присъства и неговата съпруга. Задават се въпроси за здравното състояние на семейството, децата и най- близките роднини. Обсъжда се мотива за решението за даряване на яйцеклетки.

✔ Задължително е при вземане на информираното съгласие да бъдат удостоверени с абсолютна сигурност данните за дарителя, които да позволят неговата еднозначна идентификация от компетентните лица и органи по съответен ред;

✔ Други критерии за одобряване на дарителите:

✔ да не са поставени под запрещение;

✔ липса на лична или семейна история за наследствени заболявания;

✔ липса на данни за тазово-възпалителна болест;

✔ липса на лична анамнеза за трансмисивни заболявания;

След всичко горе упоменато от донора се взема следваща проба еякулат, която се замразява при минус 196 градуса Целзий в т. н. карантинна криобанка. След 6 мес донорът се поканва в клиниката отново, за да бъде изследван за СПИН. Ако резултатът е отрицателен тогава вече генетичният материал може да се размрази и използва за оплождане на яйцеклетки.

Донорът получава заплащане в клиниката в разумни граници.

Донорство на яйцеклетки-Криобанка за яйцеклетки и ембриони

При жени във възрастта около 40-и над 40 години яйчниците спират постепенно да произвеждат яйцеклетки. Това не означава, че е настъпила менопауза. Яйчниците продължават своята хормонална продукция на женски полови хормони и жената има редовен менструален цикъл. Само продукцията на яйцеклетки е спряла. Такъв синдром може да се наблюдава и при много по-млади жени- 20-30 годишни. Причините за това са различни- вродени, наследствени, придобити.

При такива жени е целесъобразно да се използват донорски яйцеклетки. Те се вземат след контролирана хиперстимулация на яйчниците при здрави жени до 34 год възраст, които имат поне едно живородено и здраво дете.

Донорките се избират по специфични показатели според изискванията на Закона за Асистираната репродукция, Закона за Трансплантации на клетки тъкани и органи и наредба 28 от 20 юни 2007 год. Според тази уредба донорките подписват информирано съгласие в клиниката и пред нотариус, че няма да имат претенции към бъдещо поколение от техните яйцеклетки и ще спазват анонимността на процедурата. Анонимност не се изисква при родствено дарителство- на сестра, братовчедка. След това при тях се предприема контролирана овариална хиперстимулация и пункция на яйчниците за добиване на яйцеклетките.

Потенциалните дарители (мъже и жени) биват информирани за диагностичните процедури и изследванията, които ще им бъдат приложени и причините за това. Същите следва да са наясно, че тези изследвания и процедури могат да доведат до откриването на неподозирани от тях състояния или болести (вкл.
HIV (СПИН), други заразни заболявания, хормонални нарушения, генетични аномалии и пр.).

Потенциалните дарители следва да са наясно, че могат да се откажат по всяко време от донорство до момента на използване на техните овоцити.

На донорите се предоставя подробна информация за всички обстоятелства и факти, както и за възможните рискове и последствия, свързани с прилагането на контролирана овариална хиперстимулация и получаването на яйцеклетки чрез фоликулна пункция под ехографски или лапароскопски контрол. След това да се взема тяхното информирано съгласие; тук е задължително  да бъдат удостоверени с абсолютна сигурност данните за дарителя, които да позволят неговата еднозначна идентификация от компетентните лица и органи по съответен ред;

Основните критерии за одобряване на дарители на овоцити са следните:

 • възраст 18 до 34 години вкл.;

 • да не са поставени под запрещение;

 • поне еднократно реализирана репродуктивна функция (поне едно живо дете);

 • липса на лична или семейна история за наследствени заболявания;

 • липса на данни за тазово-възпалителна болест;

 • липса на лична анамнеза за заразни заболявания;

 • негативни тестове (липса на инфекция) за HIV (СПИН), HBV (Хепатит В), HCV (Хепатит С) и сифилис;

 • липса на заболявания и състояния, които крият съществен риск за здравето и живота на дарителя или за увреждане на неговата бъдеща репродуктивна способност.

Необходими изследвания и прегледи, които се прилагат при дарителите са:

 • заразни заболявания – Хепатит В и С ; СПИН; сифилис; Хламидия, микоплазма, уреаплазма HTLV1 (човешки Т-лимфоцитен вирус)

 • цервикална цитонамазка (ПАП тест);

 • микробиологично изследване на влагалищен/цервикален секрет;

 • хормонални изследвания в началото на менструалния цикъл - FSH, LH, Prolactin и Еstradiol;

 • гинекологичен преглед и трансвагинална ехография на малък таз;

 • Пълна кръвна картина, СУЕ, биохимия и кръвосъсирващи фактори (1 - 7 дни преди фоликулната пункция).

 

В деня на пункцията се вземат сперматозоиди от съпруга (партньора) на жената, която няма яйцеклетки. Оплождането се извършва чрез класическо ин витро оплождане или ИКСИ процедура, според показателите на спермата. Получените ембриони се наблюдават 3 до 5 дни в инкубатор и 1, 2 или 3 от тях се избират за ембриотрансфер. Останалите жизнеспособни ембриони се замразяват и могат да се използват за следващ ембриотрансфер при неуспех на настоящата процедура. Или: ако жената забременее и роди, ембрионите могат да се размразят след години за следваща бременност.

Донори на клетки- мъже и жени могат да даряват до момента когато се родят пет деца (включително собствените им: Стандарт Асистирана Репродукция (АР), раздел 4, т. 5.7.) от техните клетки. За да бъде спазена тази логистика, която е изключително в полза на децата, информацията за донорите се подава в Агенция по трансплантации. Така ако донорите са дарявали в различни клиники, може да се държи сметка за броя на родените деца.

Според директива 2004/23 на Европейския Парламент и Съвета, въз основа на която са предписани Законите за трансплантация на клетки тъкани и органи във всички страни от Европейския съюз, донорството е дарителски, безвъзмезден процес. Донорите получават обезщетение в разумни размери за транспорт, пропуснати ползи, отсъствие от работа, причинена болка или неудобство или настъпило след процедурата усложнение.

 

Донорство на сперматозоиди- Спермална Криобанка

Донорството на сперматозоиди се подчинява на същото законодателство както за яйцеклетки. Донорите се избират най-напред според показаелите на спермограмата. Трябва да са на възраст до 35 години и да имат поне едно живо и здраво дете. Извършват се редица тестове за доказване на добро здраве вкл. за полово преносими инфекции: СПИН, Сифилис, Хепатит В, и С, хламидия, микоплазма уреаплазма. Вземат се сведения за пребиваване в страни, в които е разпространен т.н. човешки Т-лимфоцитен вирус HTLV1. Това са страни в западна Африка, Латинска Америка, вкл. Карибския басейн, Южна Америка, Югоизточна Азия и навсякъде по света у хората употребяващи венозни наркотици и произволен секс. Ако има такава анамнеза и се докаже наличието на този вирус, носителите не се приемат в програмата. Подписват информирани съгласия в клиниката и пред нотариус за това, че са запознати с процедурата, че няма да имат претенции към бъдещо поколение, родено от техните клетки и ще спазват анонимност. Анонимност не се изисква при родствено даряване- на брат, братовчед и пр.

 

Спермата се замразява в т.н. карантинна банка, в течен азот при минус 196 градуса. Там престоява 6 месеца. След това отново се изследва кръв на донора за СПИН. Ако пробата покаже отново отрицателен резултат, тогава може да се използва за оплождане яйцеклетките на друга жена ( чийто съпруг или партньор няма сперматозоиди) при ин витро процедура. Също така може да се използва и за вътрематочна инсеминация ако при съответната жена има условия за това (проходими маточни тръби). 

Още